PMS

Ökar alkohol risken för PMS?

En spansk meta-studie har upptäckt ett samband mellan alkoholkonsumtion och PMS.

Studien, som genomfördes vid universitetet Santiago de Compostela i Spanien, har dock inte kunnat fastställa sambandet. Det rapporterar Live Science. Forskarna har tittat på resultat från 19 tidigare studier från åtta olika länder och med sammanlagt mer än 47 000 deltagare.

Genom att analysera detta material kom de fram till att alkoholkonsumtion verkar föra med sig en 45 procent högre risk att drabbas av PMS. En kraftig alkoholkonsumtion, med mer än ett standardglas om dagen, kunde kopplas till en riskökning med 79 procent.

Tidigare studier har pekat på att PMS verkar mer vanligt bland kvinnor med hög alkoholkonsumtion men det är ännu oklart om detta beror på alkoholen eller om vissa kvinnor dricker för att lindra sin PMS.

De spanska forskarna anser att man genom att ha pekat ut konsekventa samband i ett så pass stor material är något på spåren. Men sambandet skulle mycket väl kunna vara det omvända.

Elizabeth Bertone-Johnson är professor i epidemiologi vid Massachusetts Amherst universitet och studerar PMS. Hon anser att de spanska forskarna har dragit förhastade slutsatser. Eftersom kvinnorna som ingått i de undersökta studierna redan led av PMS när studierna genomfördes är det svårt att fastställa sambandet, menar hon.

– Vi kan inte utesluta att deras PMS har fått dem att dricka mer, säger hon till Live Science.

Bertrone-Johnson menar att fler studier behöver följa kvinnor från unga år för att se hur deras PMS utvecklas över åren. Samtidigt säger hon att det inte alls är en dålig idé att minska sin alkoholkonsumtion om man har problem med PMS.

– Men vetenskapligt är det ännu osäkert att mindre alkohol också betyder färre symtom, säger Elizabeth Bertone-Johnson.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent