Foskning

Nytt forskarcentrum om missbruk

Ett nytt centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende startas vid Göteborgs universitet. Bland annat planeras en tvärvetenskaplig forskarskola för doktorander.

Centret som officiellt invigs efter årsskiftet är en fortsättning på det nätverk av forskare och praktiker som funnits några år, och ska placeras vid psykologiska institutionen.

– Nätverket har ett mycket tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare och praktiker och flera internationella kontakter. Att det nu blir ett centrum är helt i linje med regeringens missbruksutredares förslag att etablera kunskapscentra runt landet, säger centrets blivande föreståndare, professor Claudia Fahlke, till Drugnews.

Nätverket startades sedan beroendekliniken vid Sahlgrenska ville ha forskningsstöd att kunna vända sig till, men har också utbildat personal i hälsovården, socialtjänst och kriminalvården i Västra Götaland om exempelvis nya riktlinjer i missbruksvården.

Man deltar även i trestadssatsningen mot cannabis bland unga, arrangerar föreläsningar, konferenser och svarat på frågor om exempelvis evidensbaserade behandlingsmetoder.

Länge var missbruksfrågor på skuggsidan, men utredningen och debatten har lett till ökat intresse också i universitetsvärlden. Fler unga studenter söker sig till sådana utbildningar och ett särskilt tvärvetenskapligt forskarprogram för doktorander ska startas i Göteborg.

Svensk missbruksforskning fokuserar främst på alkohol och narkotika, mindre kring spel- och annat missbruk, vilket centret mer vill lyfta och ska söka medel för.

***

Not: Även på andra universitet har beroendefrågor mer börjat uppmärksammas, exempelvis projektet U-fold i Uppsala.

Mer från Accent