unga

Restriktiva föräldrar har störst förebyggande effekt

En förälder räcker inte – men om två föräldrar har restriktiv attityd till alkohol, ökar det sannolikheten för att unga också skippar alkoholen. Det visar en ny studie. 

Allt färre ungdomar i Sverige dricker alkohol – det är en tydlig trend. Andelen nyktra ungdomar har tredubblats sedan 1990-talet.

– Jag ville undersöka varför den trenden har uppstått, säger Peter Larm, på CAN, centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, som snart är färdig med sitt forskningsprojekt.

Han understryker att resultaten än så länge är preliminära.

Han ville undersöka flera faktorer samtidigt som kan bidra till ungas avståndstagande från alkohol. Drygt 15 000 elever i årskurs nio fick svara på enkäter under åren 1999, 2003, 2007, 2011 och 2015, om:

• Alkoholbegränsande faktorer, till exempel – restriktiva föräldrar, tillgång till alkohol och få vänner som dricker.

• Föräldrafaktorer, till exempel – regler hemma och utanför hemmet, om föräldrarna har kunskap om vilka de umgås med på lördagkvällar, vilket emotionellt stöd de upplever från föräldrarna.

Peter Larm. Foto: CAN.

Enligt Peter Larm skyddar tre eller fler föräldrafaktorer mot ungdomars alkoholkonsumtion om man tittar på varje enskilt år. En eller två faktorer räcker inte.

– Men när det gäller alkoholbegränsande faktorer syns en effekt redan vid en faktor. Störst effekt uppnås däremot vid tre eller fyra faktorer, säger han.

Om man ser till den övergripande trenden så förklarar inte föräldrafaktorerna den. Det gör däremot de alkholbegränsande faktorerna. Peter Larm hat tittat på olika kombinationer av dessa faktorer.

Han undersökte två grupper: de som hade två restriktiva föräldrar – och inget annat. Men också de som hade två restriktiva föräldrar, och samtidigt har få vänner som dricker. I de grupperna ökade andelen nyktra ungdomar från 3,4 procent, till 44 procent mellan 1999 och 2015.

– Här ser vi tydligt att dessa faktorer har påverkat trenden att ungdomar dricker mindre, säger Peter Larm.

– Man ser betydelsen av att båda föräldrar har restriktiva attityder till alkohol och att det påverkat trenden också. Det räcker inte med att en förälder har restriktiv attityd, det är jag lite överraskad över, säger han.

I dagarna åker Peter Larm till Polen för att presentera studien på en internationell konferens.

Mer från Accent