Nykterhet

Nykterhet sprider ringar på vattnet

När många väljer bort alkohol dricker de övriga mindre. Det visar en ny prisbelönt studie.

Det finns ett klart samband mellan hur många som väljer att inte dricka alkohol och hur stora mängder de som dricker konsumerar. Ju fler som avstår från alkohol, desto mindre dricker de som dricker alkohol. Det visar Jonas Raninen, doktorand vid Karolinska institutet och utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, i en ny studie.

När han presenterade studien vid Kettil Bruun Society’s årliga symposium i München tilldelades han, som första nordiska forskare, Ole-Jörgen Skog Award. Ett pris som delas ut till minne av den norske forskaren Ole-Jörgen Skog och har som syfte att uppmärksamma forskare tidigt i karriären.

Länge har det ansetts självklart att alkoholkonsumtion är ett socialt beteende där varje individ påverkar och påverkas av andra. Även den som är beroende av alkohol dricker mindre när alkoholkonsumtionen i samhället minskar, vilket i sin tur leder till minskade skador.

Kollektivitetsteorin som säger att ”förändringar i alkoholkonsumtionen inte sker hos individer utan i större grupper” lanserades av den norske forskaren Ole-Jörgen Skog i mitten av 1980-talet och har lagt grunden för vår alkoholpolitik.

Ole Jörgen Skoog gjorde ett flertal studier som bekräftade hans teori, men han begränsade sina studier till att gälla dem som dricker alkohol.

Jonas Raninen reagerade på uppdelningen mellan människor som dricker och de som inte gör det.

– Intuitivt så tyckte jag att det borde gälla alla. Jag ville undersöka hur även de som inte dricker passar in i Ole-Jörgen Skoogs teorier, säger Jonas Raninen till Accent.

I studien har han och hans kollegor utgått från de stora Monitormätningarna där ett stort antal svenskar telefonledes intervjuas om sina alkoholvanor.

– Ju fler som svarar att de inte druckit alls den senaste 30 dagarna, ju mindre mängder uppger de som dricker alkohol att de har druckit. En mycket stor del av per capita-konsumtionen kan härledas till dem som inte dricker. Har du en person i ditt nätverk som inte dricker kommer du att dricka mindre, säger han till Accent.

Däremot visar inte undersökningen varför man väljer att dricka.

– Vi vet inte varför, bara att de inte druckit de senaste 30 dagarna. De kan vara helnykterister eller vara tillfälligt nyktra på grund av graviditet, sjukdom eller något annat. Det spelar kanske mindre roll, men ur ett politiskt perspektiv är det intressant att veta att åtgärder som kan få befolkningen att låta bli att dricka, om så bara för en kortare tid, kan ha betydelse för folkhälsan, säger han.

När antalet som uppger att de inte druckit stiger med en procent så minskar konsumtionen hos dem som dricker med ungefär två procent.

Mest förvånande i undersökningen är att de som dricker mest också påverkas mest, trots att de kanske inte har flest nyktra personer i sitt umgänge. Forskarna skriver i artikeln att det kan bero på att storkonsumenterna dricker så stora mängder att det ger större utslag i statistiken när de förändrar sitt beteende, men att det ändå visar att det finns ett samband mellan olika gruppers konsumtion.

Mer från Accent