Forskning

Nykterhet smittar

Dina alkoholvanor kan spela en stor roll för hur mycket din släkt och dina vänner dricker. En ny amerikansk studie visar att såväl nykterhet som alkoholdrickande smittar av sig i sociala nätverk.

Studien är i Framingham, Massachussets. Här har forskarna under en lång tid följt en stor grupp amerikaner under lång tid. Frågor om alkoholvanor har ställts vid flera tillfällen och forskarna vet sedan tidigare vilka i gruppen som är släkt och vilka som betraktar sig som vänner. På så vis har man lyckats kartlägga hur alkoholvanor verkar spridas till andra.

Resultaten visar bland annat att ha en vän eller släkting som är nykterist innebär det 29 procents högre sannolikhet för att man själv helt avstår från alkohol. Sambanden är liknande åt andra hållet – för den som har en vän eller släkting som dricker ett par glas om dagen är sannolikheten närmare 50 procent för att man själv dricker lika mycket.

Eftersom man kunde observera ändrade alkoholvanor över tid kan de här resultaten inte enbart förklaras med att deltagarna valt att umgås med personer som liknar dem. Både drickande och nykterhet kan alltså spridas via människors sociala nätverk.

Forskarna påpekar att det på grund av detta finns en potential för att bedriva förebyggande arbete på gruppnivå snarare än på individnivå.

Pierre Andersson

Fotnot: Studien (Rosenquist JN, et al ”The spread of alcohol consumption behavior in a large social network” Ann Intern Med 2010; 152: 426-33) är gjord av forskare på Harvard University. Du kan läsa mer om den hos medpagetoday.com.

Mer från Accent