Alkoholstatistik

Ny webbplats visar alkoholstatistik från hela Norden

På en ny webbsida publiceras alkoholstatistik från de nordiska länderna. Sidan finns på webbplatsen popNAD.com.

Hur mycket dricker vi i Norden? Hur många dör av alkoholförgiftning i respektive land? Den typen av frågor besvaras på den nya webbsidan Nordisk alkoholfakta där statistik från hela Norden redovisas.

– Vi hämtar statistik från olika vetenskapliga institutioner. Därför är det inte säkert att den är helt jämförbar. Den svenska statistiken kommer från CAN, säger Julius von Wright, redaktör för den populärvetenskapliga webbplatsen popNAD och ansvarig för statistiksidan, till Accent.

Ambitionsnivån är hög.

– Vi kommer att försöka uppdatera vartefter vi får in ny statistik. Dessutom kommer vi att bygga ut innehållet med mer information om historisk utveckling och till exempel hur marknadsföringsregler skiljer sig i de olika länderna.

Statistiken kommer också att byggas ut med fler variabler.

– När vi får ny statistik som är intressant kommer vi att fylla på med fler, säger han.

Sidan startades idag av Nordens Välfärdscenter i Finland och hittas under deras populärvetenskapliga webbplats popNAD.com. Där finns statistik från hela Norden, även Färöarna, Åland och Grönland.

Mer från Accent