Varningstexter

Ny studie visar: Varningstexter på alkoholflaskor avskräcker

På tvärs mot resultaten av tidigare studier visar en ny studie att personer som exponeras för varningstexter på alkoholförpackningar får en mer negativ syn på innehållet i flaskan.

I en studie har 92 försökspersoner fått se flaskor med kända vin, öl och starkspritsorter med fyra olika slags etiketter. Den första gruppen fick se flaskorna med vanliga etiketter, i den andra gruppen hade etiketterna kompletterats med en varningstext. Den tredje gruppen fick se etiketter kompletterade med både text- och bildvarningar, och den sista gruppen fick se flaskor där den ursprungliga etiketten ersatts av varningstext och varningsbild.

Resultatet visar att de som fått se en varningstext upplevde produkten mindre positivt än dem som fått se standardflaskan. Mest negativa var de som fått se flaskan med endast varningstext och bild, utan originaletikett. Deras negativa attityd höll också i sig längre än hos dem som fått se originaletiketten kompletterad med varningstext.

Studien är publicerad i Canadian Journal of Public Health.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer