Alkohol

Ny studie visar samband mellan låga betyg och alkoholsjukdom

Låga slutbetyg i grundskolan ökar risken att drabbas av alkoholsjukdom i vuxen ålder. Tar man hänsyn till skolresultat raderas den socioekonomiska skillnaden ut helt.

Den som går ut nian med dåliga betyg löper åtta gånger så stor risk att drabbas av alkoholrelaterad sjukdom i vuxen ålder. Det visar en ny studie från Karolinska institutet.

Studien omfattar alla som fötts i Sverige mellan 1973 och 1984. De unga som vårdats för alkoholproblem före 16 års ålder rensats bort.

Forskarna har tittat på skolbetygen, samt om de vårdats för alkoholsjukdom senare i livet.

– Tidigare undersökningar har visat att barn till tjänstemän klarar sig bättre än barn till föräldrar med arbetaryrken, men ingen har tidigare tittat på barnens skolresultat och jämfört med risken att drabbas av alkoholrelaterade sjukdomar. Gör man det så utjämnas de socioekonomiska skillnaderna helt, säger Karl Gauffin, doktorand och studiens försteförfattare, till Accent.

Sambandet är mycket starkt, allra starkast för män och särskilt för dem som kommer från familjer med högre socioekonomisk status.

– Vad som är orsak och verkan kan vi inte säga säkert. Sambandet är starkt och vi vet att de dåliga skolresultaten ligger före i tid, men orsakerna kan vi bara spekulera i. Vi kan inte vara säkra på att det inte finns någon bakomliggande störningsfaktor som påverkar, säger Karl Gauffin.

Karl Gauffin. Foto: David Gimlin
Karl Gauffin, doktorand vid KI. Foto: David Gimlin

Han hoppas att resultaten av studien ska få genomslag i den sociala ojämlikhetsdiskussionen och hoppas att politiker ska få upp ögonen för hur viktiga skolresultaten är.

– För den som förbättrar skolresultaten kommer det att gå bättre i livet. Föräldrar med goda resurser har fler möjligheter att hjälpa stötta sina barn i skolarbetet. Vi borde kanske satsa resurser på att alla barn ska ha likvärdiga möjligheter att få goda resultat i skolan. Men det är en politisk fråga. Jag hoppas att några kan formulera om resultaten till politik, säger Karl Gauffin.

Alla skäller ju på skolan och elevernas resultat sägs bli sämre och sämre. Hur ser du på chanserna att få till någon förändring?

– Man kan se det på två vis. Antingen tänker man att skolan är en samhällelig institution där social ojämlikhet reproduceras, eller så kan man välja att se det som jag vill göra: att skolan har en oerhörd potential att motverka ojämlik hälsa. Det är en fantastisk plattform att jobba från, säger han.

Mer från Accent