Forskning

Ny bit funnen i beroendepusslet

Forskare har funnit ännu en pusselbit i det komplexa arbetet med att försöka förstå beroendeproblem. Genom att normalisera halten av ett visst protein i kokainberoende råttors hjärnor kunde råttorna botas från sitt beroende.

Råttor som får kokain under en längre tid blir beroende av drogen, precis som människor. Nu har forskare i USA visat att råttor som ges kokain får en ökad halt av proteinet MeCP2 i en viss del av hjärnan, enligt en ny studie som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature Neuroscience.

När forskarna normaliserade halten av MeCP2 tappade de kokainberoende råttorna intresset för drogen.

Enligt David Engblom, docent i neurobiologi vid Linköpings universitet och expert på beroendefrågor, är resultaten av studien användbara i arbetet med att försöka förstå hur drogberoende hos människor fungerar.

– Vissa djurstudier är ganska långt ifrån hur det fungerar i människan, men den här är hyggligt nära hur det ser ut i människan, säger han.

Beroendeforskare över hela världen håller som bäst på med att leta upp vilka signalvägar som behövs för att beroenden ska uppstå och upprätthållas.

– Det här är ännu en pusselbit i förståelsen för neurobiologin och de molekylära mekanismerna bakom beroende.

På sikt kan förståelsen för hur beroenden fungerar även leda till nya läkemedel mot beroenden, enligt David Engblom.

Jenny Stadigs

Mer från Accent