Alkohol

Nordisk alkoholforskning samordnas

Forskning på hur andra påverkas av någons alkoholkonsumtion är relativt nytt i Norden. Nu ska forskningen organiseras så att samverkan och jämförande studier underlättas.

Det är Nordens välfärdscenter i Finland som ska samordna forskningen. I början av april samlades forskargruppen H20 Nordic till en workshop för att diskutera samordningen.

Gruppen H20 Nordic består av nordiska forskare som arbetar med tredjepartsperspektivet inom alkoholforskningen. Inför workshopen har forskarna samarbetat för att ta fram planer för samarbete och jämförande studier, berättar Nina Karlsson som är projektledare vid Nordens Välfärdscenter i Finland.

Syftet med tredjepartsperspektivet är att ge en bredare förståelse för hur alkohol påverkar samhället. Det kan bland annat handla om ekonomisk belastning av social- och hälsovården, hur vården når de personer som berörs av andras alkoholkonsumtion, om man känner rädsla på offentliga platser, våld, hot om våld eller obehag på grund av berusade personer.

Forskarna ska bland annat ta reda på vad som karaktäriserar upplevda alkoholskador i de olika nordiska länderna, studera om det finns nordiska skillnader i vad som upplevs som negativt och var gränsen går vad som accepteras och tolereras i olika alkoholrelaterade situationer, samt i vilka situationer skador på någon annan än den som dricker uppstår.

Mer från Accent