Alkoholvanor

Nej till sprit i butik

De som vill kunna köpa starköl, vin och sprit i den lokala mataffären blir bara färre. Det visar nya siffror från SOM-institutets nationella undersökning.

I början av 2000-talet var varannan av de tillfrågade för alkoholförsäljning i mataffären. Men vid den senaste mätningen är bara var femte svensk positiv till att tillåta försäljning av starköl, vin och sprit i livsmedelsbutiker.

– Opinionen har blivit mer restriktiv, det blåser lite mer en vänstervind i samhället. Det finns lite mer en syn på alkoholens problem och restriktioner, säger professor Lennart Weibull, en av dem som står bakom rapporten, till Sveriges Radio.

Diagram från SOM-institutet.
Diagram från SOM-institutet.

SOM-undersökningen mäter även svenskarnas alkoholvanor. Det långsiktiga mönstret forskarna kan se är att personer som dricker alkohol uppger att de gör det oftare.

De som aldrig dricker alkohol ligger på omkring 15 procent hela perioden, medan andelen som dricker starksprit, vin eller öl minst någon gång i veckan har på knappt tjugo år ökat från 28 till 43 procent.

Diagram från SOM-institutet.
Diagram från SOM-institutet.

Även andelen som dricker alkohol minst någon gång i månaden har ökat. Däremot har ökningen avstannat de senaste åren och andelen som dricker alkohol minst någon gång i veckan är på samma nivå 2013 som den var 2010.

Mer från Accent