Forskning

Molekyl tros ligga bakom återfall

Det är lätt att återfalla i kokainmissbruk, även efter långa drogfria perioder. En speciell molekyl i hjärnan verkar spela stor roll för att det fungerar så, enligt en ny studie.

När personer som tidigare har använt kokain råkar ut för stimuli i omgivningen som påminner om drogen är det vanligt med återfall, skriver Svd.se.

Nu har det visat sig att en receptor – en specifik molekyl – för signalsubstansen glutamat spelar en viktig roll för det här, enligt studien som har genomförts av en forskargrupp vid bland annat Linköpings universitet.

Försök har utförts på möss, och de möss som saknade den här receptorn hade en minskad tendens för återfall. Enligt forskarna verkar receptorn vara en förutsättning för att miljöer eller saker som tidigare kopplats till drogintagen skapar ett sug.

Forskarna hoppas att resultaten från studien ska kunna leda till nya behandlingar mot återfall.

Jenny Stadigs

Mer från Accent