ADHD

Missbruk vanligare bland tonåringar med ADHD

Missbruk och tobaksrökning är betydligt vanligare hos unga med diagnosen ADHD, oavsett om de får medicin.

En ny studie publicerad i Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry visar att daglig rökning och missbruk är vanligare bland tonåringar med ADHD, rapporeterar Medical News Today. Tvärtemot tidigare studier visar den här också att medicinering mot ADHD inte skyddar mot missbruk bland tonåringar.

Studien är den största undersökningen av missbruk och behandling mot ADHD. Den är gjord av forskare från Pittsburgh School of Medicine, Western Psychiatric Institute och Clinic of University of Pittsburgh Medical Center tillsammans med sex andra hälsocenter runt om i USA.

− Studien understryker att det finns en betydande risk att unga flickor och pojkar med diagnosen ADHD hamnar i missbruk, säger Brooke Molina, professor i psykiatri och psykologi vid University of Pittsburgh School of Medicine och huvudförfattare till artikeln.

Närmare 600 barn studerades under en period på åtta år. Syftet var att se om unga med ADHD löper större risk att hamna i missbruk och beroende. Samtidigt tittade forskarna på missbruksmönster, effekten av ADHD-medicin över tid och relationen mellan medicinering och missbruk.

Resultaten visar att:

• 35 procent av de 15-åringar som har ADHD använder ett eller flera berusningsmedel jämfört med 20 procent av de andra.
• 10 procent av de som har ADHD uppfyller kriterierna för missbruk eller beroende jämfört med tre procent av de övriga.
• 13 procent hade problem med marijuana vid 17 års ålder, jämfört med sju procent av de övriga.
• 17 procent av tonåringarna med ADHD rökte dagligen jämfört med åtta procent av de andra.
• Alkohol användes frekvent i båda grupperna.
• De som slutat med ADHD använde inte droger i högre utsträckning än de som stod på medicin.

Forskarna noterar att resultaten visar att det inte räcker med medicin för att förebygga droigmissbruk hos unga med ADHD.

− Vi försöker förstå orsakerna till att unga med ADHD har större risk att hamna i missbruk. Vår hypotes, som delvis stöds av vår och andras forskning, är att det har att göra med att de fattar impulsiva beslut, har dåliga skolresultat och svårt att få sunda kamratrelationer. Det har med ärftlighet att göra eftersom ADHD är vanligare i vissa familjer, men det är fetma och högt blodtryck också och det finns icke-medicinska sätt att möta de här riskfaktorerna. Det måste vi forskare och praktiker bli bättre på, säger Brooke Molina.

Mer från Accent