Droganvändning

Minskad droganvändning bland pojkar på gymnasiet

CAN presenterade preliminära siffror för årets skolundersökning i Almedalen på onsdagsmorgonen. ”Överlag går det i rätt riktning”, kommenterar UNF:s ordförande.

Användningen av både alkohol och narkotika har minskat bland ungdomar sedan millennieskiftet. Årets skolundersökning från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, visar inte på några större förändringar från det mönstret.

– Det som sticker ut särskilt är pojkar i årskurs 2 på gymnasiet som fortsätter minska sitt drogbruk, säger Anna Englund, utredare på CAN.

Minskningen av andelen ungdomar som dricker alkohol har planat ut något under de senaste två åren. Däremot fortsätter alkoholdrickandet för pojkar i gymnasieåldern att minska. Flickornas alkoholkonsumtion ligger däremot nästan oförändrat jämfört med förra året.

En historisk trend som håller i sig är volymen alkohol, där pojkar generellt fortfarande dricker mer än flickor. Men även här har pojkar i årskurs 2 på gymnasiet minskat sin konsumtion från 3,7 liter per år till 3 liter per år.

När det gäller andelen ungdomar som regelbundet berusningsdricker alkohol ligger pojkar och flickor på samma nivå.

– I år är första gången som killar och tjejer i årskurs 9 är i samma nivå sedan vi började våra mätningar 1971. Vi får se om det är en trend som följer med upp i åldrarna, säger Håkan Leifman, VD på CAN.

Han tror att det främst har att göra med förändrade sociala mönster:

– Varför skulle tjejer inte dricka lika mycket som killar i dag?

Alkoholen som unga dricker kommer oftast från Systembolaget och har köpts ut av en kompis eller en kompis syskon. På andra plats kommer smuggelsprit, och en stor andel ungdomar uppger att de inte vet varifrån alkoholen de dricker kommer.

Vad förändringen i ungas alkoholvanor beror på är ännu inte klarlagt. Olika faktorer som en digitaliserad kultur, inflytande från kulturer som traditionellt inte dricker alkohol, större fokus på hälsa och träning, samt föräldrars inställning är några av de faktorer som nämns.

Att ungdomar skulle ersätta alkohol med andra droger är en annan teori. Men någon stark ökning i narkotikaanvändningen bland ungdomar syns inte i CAN:s undersökning. Dock syns en liten ökning av narkotikaanvändningen bland elever i årskurs 9. Sju procent av eleverna i årskurs 9 har testat narkotika och 16 procent i årskurs 2 på gymnasiet har testat. Den vanligaste formen av narkotika är fortfarande cannabis och det är också den drog som utgör ökningen i årskurs 9.

– Cannabistillgängligheten är större än på många år, säger Håkan Leifman.

Isabelle Benfalk, ordförande för Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, reagerar positivt på CAN:s siffror.

– Jag blir glad över att tendensen håller i sig. Sedan undrar jag ju vad som händer med ungdomar när de kommer ut på sitt första jobb eller börjar på högskolan. Men överlag går det i rätt riktning, säger hon.

Mer från Accent