CAN-rapport

Mäns alkoholkonsumtion har minskat kraftigt

Sedan 2004 har alkoholkonsumtionen i Sverige minskat med omkring en femtedel. Främst är det män och yngre som står för minskningen.

En ny rapport om svenskarnas alkoholvanor visar att männens alkoholkonsumtion minskat kraftigt de senaste 15 åren, medan kvinnorna dricker ungefär lika mycket som tidigare. Yngre dricker fortfarande mest, men har minskat sitt drickande betydligt mer än äldre grupper, som i stället dricker mer än tidigare. Även mellan olika delar av landet har en utjämning skett. Invånarna i tätbefolkade kommuner konsumerar mest, men har minskat sin konsumtion mer än boende på landsbygden.

Har alkoholkonsumtionen blivit mer jämlik?

– Ja, om vi ser till de traditionella faktorerna som kön, ålder och boendekommun, så har den det. Men vi vet inte hur det ser ut mellan olika socioekonomiska grupper. Det vill vi ta reda på, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, och ansvarig för rapporten.

Alkoholkonsumtion drabbar vissa mer än andra.

– Om gruppen med hög socioekonomisk position ökar sin konsumtion lika mycket som gruppen med låg position så vet vi att de med låg skulle råka mer illa ut. Det beror antagligen på att alkohol bara är en av många faktorer som påverkar hälsan negativt, som rökning och enformiga och stressiga arbetsuppgifter, säger han.

Enligt undersökningen har alkoholkonsumtionen totalt minskat med cirka 20 procent. Männen står för i princip hela minskningen. Det innebär att kvinnornas andel av den totala konsumtionen har ökat, från 30 till 35 procent.

Fortfarande dricker dock män ungefär dubbelt så mycket som kvinnor. Unga män dricker mest och äldre kvinnor minst. Medan 10 procent av männen dricker sig berusade varje vecka så gäller detsamma för 3 procent av kvinnorna.

Andelen som uppger att de inte druckit alkohol alls de senaste 30 dagarna är 23 procent. Det är ungefär lika stor andel som 2002. Det är vanligare bland kvinnor än bland män att inte dricka alkohol, men skillnaderna har utjämnats även här. I början av perioden var det cirka 10 procent fler kvinnor än män som inte druckit de senaste 30 dagarna. Sedan 2017 skiljer det omkring 5 procent.

Alla åldersgrupper utom den äldsta, 65–84 år, har minskat sin konsumtion. De har tvärtom ökat sitt drickande.

Att konsumtionen jämnas ut i befolkningen är dock bra för folkhälsan. Effekten blir större när de grupper som dricker mest minskar, jämfört med om grupper som redan dricker lite dricker ännu mindre.

– Att konsumtionen har sjunkit 20 procent på 15 år är bra i sig, men på samhällelig nivå är det också bra att det sker en utjämning. Att äldre kvinnor dricker mer kan förstås vara dåligt för individen, men de ställer inte till med så mycket problem för omgivningen. De bråkar inte på krogen eller kör bil berusade, säger Ulf Guttormsson.

Den yngsta gruppen, 17–29 år, står för den största minskningen. Även det får större effekt än om det varit de äldsta som minskat.

– Det är bra att de unga minskat mest eftersom de har den högsta konsumtionen, men också för att de inte är lika mogna i sitt beteende. Vi ser också i skolundersökningarna att de som går i nian rapporterar en hel del problem i samband med sin konsumtion som vuxna i allmänhet inte råkar ut för.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer