alkohol

Många unga vuxna dricker farligt mycket

Sju av tio av de unga män som gör testet på Alkoholprofilen berusningsdricker ofta. Många av dem är högriskkonsumenter.

I dag presenterar IQ en genomgång av 350 000 genomförda tester på Alkoholprofilen.se mellan 2009 och 2012. Genomgången visar att bland de unga vuxna (18-25 år) som gjort testet uppger 72 procent av männen och 62 procent av kvinnorna att de ofta berusningsdricker.

40 procent uppger att deras omgivning oroar sig för deras drickande och 34 procent uppger att de haft minnesluckor varje månad eller oftare. En tredjedel av de som gjort testet anser att de själv eller någon annan har farit illa på grund av deras drickande. 27 procent är högriskkonsumenter.

– Det är förstås väldigt höga tal. Men man ska komma ihåg att urvalet är de som har sökt sig till och själva valt att testa sina alkoholvanor på Alkoholprofilen.se, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Han menar att det som är slående i den här åldersgruppen – som står för 190 000 av de totalt 350 000 genomgångna testerna – är hur vanligt berusningsdrickandet är. Det är dock inget som förvånar, även om det sticker ut.

– Nej, det här bekräftar snarast bilden av att unga vuxna har en hög alkoholkonsumtion. Därför är det viktigt att skapa eftertanke kring alkohol i de här åldersgrupperna, jobba förebyggande och öka riskmedvetenheten. Det finns naturligtvis även en risk att dricka sig in i ett beroende om man som ung har en så här hög alkoholkonsumtion över tid, säger Magnus Jägerskog.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer