Kartläggning

Många drabbas av andras drickande

Över en miljon svenskar säger sig drabbas negativt av andra människors drickande. Kvinnor är betydligt mer utsatta än män.

De senaste åren har skador på andra än den som dricker eller missbrukar fått allt större uppmärksamhet inom forskningen.

– Jag vet inte riktigt vad det beror på, säger Mats Ramstedt, sektionschef på STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem. Men det har helt klart vuxit. Det har gjorts stora studier i Australien och även WHO har börjat visa intresse för frågan.

Idag presenterar STAD en studie som kartlägger hur svenskarna drabbas av negativa effekter på grund av att andra dricker, röker eller använder narkotika.

Det vanligaste är att människor påverkas negativt av alkohol. 14,6 procent – eller närmare 1,1 miljoner människor mellan 17 och 84 år – säger att de påverkats negativt av att någon i deras närhet dricker för mycket. Omkring hälften av dessa säger att de påverkas mycket negativt.

På andra plats kommer dagligrökare i ens närhet (13,2 procent påverkas negativt) och på tredje plats kommer narkotika (2,8 procent).

Bland de som påverkats negativt av andras narkotikabruk svarar en något högre andel att de påverkats mycket negativt.

Kartläggningen visar tydligt att kvinnor drabbas betydligt värre än män.

– Nästan dubbelt så många kvinnor som män rapporterar att de påverkats negativt av att någon i deras närhet dricker för mycket. Närstående män verkar ligga bakom en stor del av de här effekterna, säger Mats Ramstedt.

När det gäller fysiskt våld från någon i ens närhet på grund av alkohol rapporterar 0,9 procent av kvinnorna att de drabbats. Motsvarande siffra bland män är 0,3 procent. Tittar man specifikt på våld från ens partner kopplat till alkohol är skillnaden ännu större: 0,6 och 0,1 procent.

I kartläggningen har man också titta på negativa effekter av främlingars drickande. Här säger omkring 10 procent att de påverkats negativt.

– När vi ställer mer konkreta frågor blir siffrorna högre, så känslan är att det egentligen är fler än tio procent som drabbats negativt av främlingars drickande, säger Mats Ramstedt.

Detta bekräftas till exempel av frågan om man någon gång varit rädd på en offentlig plats på grund av alkohol – här svarar 20 procent ja.

Mats Ramstedt menar att kartläggningen av hur andra än den som dricker eller missbrukar drabbas kan ses som ett starkt argument för en restriktiv politik.

– Det visar ju att exempelvis alkohol inte är någon privatsak, den drabbar även andra. Det är i sig inget nytt, nykterhetsrörelsen har talat om det i över 100 år, men det här är den första kartläggningen som gjorts i Sverige.

Mer om samma studie:
Så många missbrukar i Sverige – ny unik kartläggning
Över 800 000 svenskar är helnyktra

Mer från Accent