HIV

Män med HIV tål alkohol sämre

Män som har en HIV-infektion tål alkohol sämre. Alkohol ökar också risken att de missköter sin medicinering.

I en ny studie från Yale University och VA Pittsburgh Healthcare System visar forskarna att män med HIV påverkas lättare av alkohol. Det kan få konsekvenser för hur de sköter sin medicinering. Det rapporterar New Heaven Register.

– Alkohol ökar risken för att du ska snittas av HIV eftersom det ökar risken för osäkert sex. Den som redan är smittad och dricker alkohol struntar oftare i medicinen, säger Amy C Justice, professor i medicin och folkhälsa vid Yale university, i ett pressmeddelande.

Både alkohol och HIV-virus skadar immunsystemet och levern. Studien visar att de som är infekterade av viruset visar tecken på berusning efter mindre mängder alkohol än personer som inte är infekterade. Forskarna anser därför att HIV-infekterade bör få råd angående sin alkoholkonsumtion.

Studien är publicerad i tidskriften AIDS and Behavior.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer