Alkoholskatt

Liten höjning av alkoholskatten gav ingen effekt

Skattehöjningar måste vara tillräckligt stora och omfatta fler dryckesslag för att ha effekt. Det visar forskning från New York.

Till skillnad från de flesta andra stater i USA har staten New York genom åren både höjt och sänkt skatter på alkohol. Vid vissa tillfällen har förändringarna varit större och vid andra mindre. Ibland har alla dryckesslag berörts och ibland bara något enstaka.

En grupp forskare har nu tittat vilka effekter förändringarna har haft på den alkoholrelaterade dödligheten i staten.

Deras slutsats är att det är mer effektivt att höja skatten för all alkohol än för till exempel bara öl och att effekten blir större ju mer skatten höjs.

Efter en kraftig höjning av skatten på öl och sprit 1990 minskade dödligheten i alkoholrelaterad död med 7,0 procent. Däremot hade mindre höjningar av ölskatten mellan 1996 och 2006 ingen mätbar effekt.

Studien är publicerad i Addictive Behaviors.

Mer från Accent