Ätstörningar

Kopplingar mellan ätstörningar och riskfyllt drickande

Riskkonsumtion och alkoholrelaterade problem är vanligare hos kvinnor med ätstörningar. Det visar en finsk studie.

Det är vanligt att kvinnor med ätstörningar också har en annan diagnos. Ångest, tvångssyndrom och beroende är vanligt förekommande tillsammans med ätstörningar.

– Mer än 25 procent av patienterna med ätstörningar är alkoholberoende. Omvänt så har upp till 35 procent av kvinnorna med beroendesjukdom också haft ätstörningar. En del dödsfall bland personer med beroende är kopplade till ätstörningar, säger Linda Mustelin, forskare från Helsingfors universitet, vid en konferens anordnad av Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning, SAD.

Linda Mustelin har studerat dryckesbeteendet hos kvinnor med ätstörningar. Data har hon hämtat från en finsk tvillingstudie där tvillingar födda 1975–79 har följts sedan 16 års ålder. I gruppen finns 182 kvinnor med ätstörningar. De har besvarat en enkät vid 16, 24 och 34 års ålder.

Forskarna har inte funnit någon skillnad mellan hur ofta gruppen med ätstörningar druckit jämfört med kontrollgruppen. Däremot på berusning. Vid 16 års ålder hade 16 procent av kontrollgruppen någon gång varit rejält berusade, jämfört med 25 procent av kvinnorna med ätstörningar.

– Kopplingen är starkast för bulimi, säger hon.

Av kvinnorna med diagnosen bulimia nervosa hade hela 35 procent varit kraftigt berusade liksom 31 procent av kvinnorna med anorexia.

Skillnaden kvarstår när de är vuxna.

– Åtta procent ur kontrollgruppen säger att de berusar sig en gång per vecka eller oftare vid 24 års ålder, jämfört med 14 procent av dem med ätstörningar. När de är 34 har andelen sjunkit, men fortfarande berusar sig sju procent av kvinnorna med ätstörningar en gång per vecka eller oftare medan det endast gäller tre procent ur kontrollgruppen, säger hon.

Kvinnor som har, eller någon gång i livet har haft, ätstörningar uppger också att de har fler alkoholrelaterade problem än övriga kvinnor i undersökningen.

– Slutsatsen är att kvinnor som någon gång haft ätstörningar har mer riskbruk och fler alkoholrelaterade problem – även efter tillfrisknandet, säger Linda Mustelin.

Teorierna om vad som orsakar sambandet är flera.

– Möjliga mekanismer skulle kunna vara att det handlar om speciella personlighetsdrag; impulsivitet förknippas med både beroende och ätstörningar, till exempel. Det kan också handla om neurobiologi; gemensamma neurokemiska mekanismer kan ligga bakom, säger hon.

Även trauma eller posttraumatiskt stressyndrom kan leda till både ätstörningar och alkoholberoende.

– Då kan det handla om självmedicinering av kraftig ångest. Det kan också vara så att samma individer som njuter mer av alkohol också gör det av mat. Individer är olika och orsakerna bakom likaså, men klart är att kvinnor med ätstörningar har större risk för både alkoholberoende och olika former av riskbruk.

KBT används som behandling för båda tillstånden, men så vitt Linda Mustelin känner till är det inte vanligt att man behandlar båda samtidigt.

Gäller samma sak för män och ätstörningar?

– Forskning på män har fått mindre uppmärksamhet, men män som hetsäter har ofta beroendeproblematik, säger hon.

Vad skulle du önska för framtiden?

– Man borde fundera på att integrera vården för beroende och ätstörningar, men man måste också forska på vilka vårdformer som skulle kunna fungera. Viktigast är att komma ihåg att fråga om ätstörningar när man möter kvinnor med beroende. Och även att de som möter kvinnor med ätstörningar frågar om beroende, säger hon.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer