Graviditet

Klokt att avstå alkohol under graviditet

Professor Agnes Wold och barnläkaren Cecilia Chrapowska hävdar i en ny bok till blivande föräldrar att 5–6 glas vin i veckan inte har visat ge skador på foster. Det har fått Livsmedelsverket att protestera. Och rådet att avstå från alkohol får internationellt stöd.

Agnes Wold och Cecilia Chaprowska vill slå hål på myter och har därför givit ut boken Praktika för blivande föräldrar – gravidfakta och barnkunskap på vetenskaplig grund. Flera medier har uppmärksammat att det i boken står att något enstaka glas alkohol om dagen inte skadar det väntade barnet. Påståendet har fått Livsmedelsverket att gå ut med ett pressmeddelande och försvara sina rekommendationer att avstå från alkohol helt under graviditeten.

– Vi tycker att det är bekymmersamt att de går ut med den här informationen, säger verkets toxikolog Anneli Widenfalk.

Livsmedelsverket påpekar att råden delas av många andra länder och att en rad faktorer spelar in för risken. Till exempel påverkas risken av när under graviditeten som kvinnan dricker, hur fort kvinnan bryter ner alkoholen och den genetiska sårbarheten hos foster.

Enligt Livsmedelsverket går det därför inte att säga att det finns någon säker gräns för konsumtion av alkohol under graviditeten.

Agnes Wold försvarar bokens påståenden i Dagens Nyheter:

– Vi redogör ju bara för de studier som finns, och då är det så att med en låg dos drickande så har man inte sett några skador på de barn som föds, säger hon.

Hon anser att Livsmedelsverkets råd kan ge en gravid kvinna som druckit något enstaka glas en onödig oro, men säger samtidigt till Dagens Nyheter att hon har förståelse för att Livsmedelsverket går ut med en kommentar eftersom ”det är en delikat fråga att diskutera”.

Och det är det sannerligen. Så sent som i somras publicerades en ny studie som visar att även små mängder alkohol under graviditeten påverkar fostrets ansiktsdrag. Det skriver New Scientist.  Genom att mäta ettåringars ansikten kunde forskarna visa att så små mängder som max sju glas i veckan och aldrig mer än två glas vid samma tillfälle ger mätbara förändringar i barnens ansikte; formen på ögon, näsa och läppar.

Förändringarna är så små att de inte är synliga för blotta ögat, mätningarna har gjorts på 70 000 punkter i varje barns ansikte med 3D-kamera, och inte vare sig farliga eller handikappande för barnet.

– Resultaten säger oss att det finns viss effekt, om än ganska subtil, och kanske inte varaktig eftersom ett barns ansikte förändras mycket under de första åren, säger Jane Halliday, från the Murdoch Children´s Institute, Victoria, Australien, till New Scientist.

Enligt Christina Chambers, professor i pediatrik vid University of California, San Diego, finns det fortfarande mycket kvar att utforska.

– Vi förstår fortfarande inte vad som skyddar vissa barn. Det finns kvinnor som dricker en kvarting vodka om dagen och föder friska barn, säger hon till New Scientist.

De stora individuella skillnaderna gör att Christina Chambers anser att hälsoorganisationernas råd är bra.

– Vi vet inte var gränsen går. Därför är rekommendationen att undvika alkohol under graviditeten ett klokt råd, säger hon.

Mer från Accent