alkohol

Katastrofdrabbade dricker inte mer än andra

En ny studie visar att de som överlevde 11:e septemberattacken inte dricker mer än de gjorde före katastrofen. Det har heller inte blivit fler som har alkoholproblem.

Resultaten av tidigare forskning på sambandet mellan katastrofer och alkoholkonsumtion är motstridiga. Studierna har heller inte gällt både konsumtion och alkoholproblem, utan har fokuserat på den ena problemställningen.

Några forskare från Texas ville därför titta på konsekvenserna för både alkoholkonsumtion och förekomsten av alkoholproblem i en grupp som överlevde attacken mot World Trade Center den 11 september 2001.

I studien ingick 379 personer. Deras konsumtion och eventuella alkoholproblem vid tidpunkten för attacken jämfördes med konsumtion och förekomst av problem tre år senare.

Resultatet visar på en liten ökning av alkoholkonsumtionen, men forskarnas teori är att det snarast rör sig om en ökning tillbaka till den nivå personerna drack före den 11:e september. I enlighet med resultatet visade det sog också att mycket få personer drabbats av alkoholproblem åren närmast efter katastrofen.

Forskarnas slutsats är därför att man inte ska lägga redan knappa resurser vid en katastrof på att förebygga alkoholproblem hos dem som inga har, utan fokusera på dem som redan har alkoholproblem eller andra psykiatriska diagnoser.

Studien är publicerad i Comprehensive Psychiatry 1 maj 2013.

Mer från Accent