alkohol

Journalister mer alkoholrestriktiva än allmänheten

Journalister upplever att alkohol är ett större samhällsproblem än vad allmänheten i genomsnitt gör. Det visar en panelundersökning gjord av Göteborgs Universitet.

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, på Göteborgs universitet frågade i somras 891 journalister från hela landet om, bland annat, deras inställning till alkohol, via en enkät.

Journalisternas svar ställdes mot data om inställningen till alkohol inom allmänheten, insamlat av SOM-institutet 2017. Journalister visar sig vara mer skeptiska till att tillåta alkoholförsäljning i livsmedelsbutiker och tycker i större utsträckning än allmänheten i stort att det vore en bra idé att höja skatten på alkohol. Bara 12 procent av journalisterna vill tillåta alkoholförsäljning i livsmedelsbutiker, jämfört med 27 procent bland allmänheten. 32 procent av journalisterna tycker att det vore bra med en höjning av alkoholskatten, jämfört med 19 procent av allmänheten.

En något större andel av journalisterna (74 procent) anser att alkoholens negativa samhällskonsekvenser väger tyngre än de positiva följderna av alkohol. Bland allmänheten är samma siffra 61 procent.

På arbetsplatsen upplever få av journalisterna i panelen att alkohol är viktigt för gemenskapen, 18 procent instämmer delvis i påståendet. Nästan alla uppger att det erbjuds alkoholfria alternativ på personalfester och att det råder nolltolerans mot alkohol på arbetstid. 10 procent instämmer delvis i påståendet att deras arbetsplats är mer tillåtande vad det gäller alkohol än andra arbetsplatser.

Journalister har historiskt haft rykte om sig att vara hårda på spriten. När Accent tittade närmare på journalistkårens alkoholvanor 2017 framstod det som att mycket i branschen förändrats under de senaste decennierna även om man fortfarande har en något högre alkoholkonsumtion än allmänheten i stort. Men den gamla tidens alkoholromantik verkar vara på väg ut.

När Accent hörde runt bland ett flertal större mediehus 2017 uppgav samtliga att de hade en alkoholpolicy. Men i undersökningen från Göteborgs Universitet svarar drygt hälften av journalisterna att deras arbetsplats saknar alkoholpolicy. Ytterligare en fjärdedel säger att de inte vet. Bara 17 procent svarar att arbetsplatsen har en alkoholpolicy som också tillämpas.

Mer från Accent