Beroende

Intervention på sjukhus effektivt

Chansen är större att patienter som möter ett beroendeteam på sjukhus senare går i behandling för sitt beroende. Det visar ny forskning.

Ett unikt interventionsprogram på Oregon Health & Science University har visat sig vara framgångsrikt för att få fler att gå i behandling för sitt beroende.

Forskarna menar att resultaten pekar på att det nästan är dubbelt så troligt att patienter deltar i behandling för sitt beroende när de hade kommit hem om de mött ett beroendemedicinskt team på sjukhuset.

– Vår studie bekräftar att sjukhusvistelsen är ett viktigt tillfälle där det är möjligt att nå fram till folk, säger, Honora Englander, docent i medicin vid OHSU School of Medicine och studiens huvudförfattare, till Science Daily.

– Vi har lyckats öka behandlingsengagemanget betydligt. Det är viktigt, eftersom att behandling är förknippat med lägre kostnader för vården, minskad dödlighet och en mängd riktigt viktiga resultat, säger hon.

Studien, som nyligen publicerades i Journal och General Internal Medicine, påbörjades 2015. Projektet har kallats för IMPACT, Improving Addiction Care Team, och samlar läkare, socialarbetare, kamratstödjande mentorer och beroendestöd, som ska kunna möta patienterna på sjukhuset och prata om deras beroende.

Forskarna jämförde 208 patienter som fick konsultation, med en kontrollgrupp som hade liknande sjukdomstillstånd. En månad efter sjukhusvistelsen kontrollerade de om patienterna engagerat sig i någon beroendebehandling.

Hela 39 procent av de som var en del av IMPACT-programmet engagerade sig i en sådan behandling, medan endast 23 procent av de övriga patienterna gjorde det.

De flesta sjukhus behandlar varken patienters beroendeproblematik under vistelsen, eller kopplar samman dem med en behandling när de skrivits ut. Forskarna konstaterar att det kan bero på att sjukhusen saknar personal, ekonomiska resurser och intresse för att ta tag i beroendevård. Ändå är det många med missbruk som upprepade gånger hamnar på sjukhus på grund av åkommor som är en följd av deras alkohol- eller drogberoende, såsom; trauman, leversjukdomar eller infektioner.

– Folk ser inte ett beroende som något som sjukhusen ska adressera. Men vår studie visar på motsatsen, säger Honora Englander till Science Daily.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer