Forskning

Internationella forskare bakom ny rapportserie

IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet börjar under hösten att ge ut en ny rapportserie tillsammans med internationellt erkända alkoholforskare. Temat för den första rapporten är ungdomsdrickande.

Per Leimar, politisk sekreterare på IOGT-NTO, är initiativtagare till rapportserien och fungerar som sekreterare åt forskargruppen bakom rapporterna.

− I slutet av september kommer forskarna till Wendelsberg och då ska vi försöka enas om de slutliga formuleringarna i den första rapporten, säger Per Leimar.

Harold Holder från USA är ordförande i gruppen. Han har sedan knutit de andra forskarna till sig.

− De är noggrant utvalda. Harold Holder har höga krav på dem han ska arbeta med, säger Per Leimar.

Forskarna får inget arvode för sin insats.

− De ser det här som ett sätt att sprida forskningsresultat och få andra att inse forskningens betydelse. Harold Holder menar att civilsamhället är viktigt för att få in forskningen i samhällsdebatten och de politiska diskussionerna, säger Per Leimar.

Den första rapporten i serien har temat ungdomsdrickande, med fokus på prevention.

− Vi ska skriva om vilka förebyggande åtgärder det finns vetenskapligt stöd för, säger han.

Rapporten kommer också att innehålla några kortare artiklar om intressant forskning på andra teman som kommit fram under senaste året. Huvudtemat har man valt i samråd.

− Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO listade en rad teman som vi tyckte skulle vara intressant att få belysta. Sedan har forskarna gått igenom listan och bedömt vilka teman det forskats tillräckligt på för att skriva en rapport, säger Per Leimar.

Som sekreterare åt forskargruppen är det han som skriver utkast till artiklarna utifrån de vetenskapliga studier som forskarna valt ut. Sedan kommenterar forskarna och fastställer vad som ska stå.

Tanken är att det ska komma ut en ny rapport per år. Målgruppen för rapporten är i första hand IOGT-NTO:s och Svenska Läkaresällskapets medlemmar, alla folkhälsointresserade samt beslutsfattare på alla nivåer.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer