Pris

Ingrid Nylander har fått CAN:s drogforskningspris

Uppsalaforskaren Ingrid Nylander har tilldelats CAN:s drogforskningspris för sin forskning på uppväxtmiljöns betydelse för hjärnans utveckling.

Ingrid Nylander har studerat hur hjärnans utveckling påverkas av den miljö individen växer upp i samt hur förändringar orsakade av alkohol påverkas av uppväxtmiljön. För sin forskning har hon utsetts till årets mottagare av CAN:s (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) drogforskningspris på 25 000 kronor.

Priskommittén, som bestått av Sven-Olov Carlsson (ordförande), Anne H Berman, Kent Nilsson, Mats Ramstedt och Kerstin Stenius, motiverar utnämningen på följande sätt:

”Sammantaget kännetecknas Nylanders forskning av att på ett mycket systematiskt och framgångsrikt tillvägagångssätt studerat uppväxtmiljöns betydelse för hur hjärnan utvecklas samt hur alkoholinducerade förändringar påverkas av uppväxtmiljöförhållanden. I pågående försök studeras genetiska och epigenetiska effekter (att generna på grund av miljön omprogrammeras och uttrycks annorlunda än vad DNA signalerar) hos djur från olika uppväxtmiljöer, samt med eller utan tillgång till alkohol, för att öka förståelsen av gen-miljö-interaktioner. Dessa studier är mycket värdefulla och kan komplettera och utvidga förståelsen för den forskning som gjorts på människa.”

Priset delades ut vid CAN:s årsmöte idag.

Mer från Accent