Civilsamhället

Ideellt arbete för 131 miljarder

Ersta Sköndal Bräcke högskola har tillsammans med Statistiska centralbyrån för första gången beräknat värdet för det ideella arbetet i Sverige under ett år.

Under 2014 var  det cirka 3,7 miljoner svenskar som tillsammans arbetade ideellt 676 miljoner timmar. Den nya studien Det frivilliga arbetet i Sverige som del av BNP från Ersta Sköndal Bräcke och Statistiska centralbyrån beräknar värdet av arbetet till 131 miljarder kronor.

De har tittat på arbete som utförts obetalt inom en ideell organisation i civilsamhället. Som exempel kan det handla om engagemang i intressepolitiska organisationer, idrottsrörelsen eller ett studieförbund.

Ola Segnestam Larsson som är doktor i ekonomi och civilsamhällsforskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola är förvånad över siffrorna som man fått fram.
– Det skulle motsvara 3,32 procent av BNP för 2014. Det kan jämföras med detaljhandeln, vars bidrag till BNP var 3,27 procent 2014, säger han i ett uttalande.

framstår som en god ekonomisk affär. Speciellt med tanke på att stat, landsting och kommuner under samma år gav ut bidrag på bara 54 miljarder kronor till ideella organisationer.

Mer från Accent