forskning

Hon undersöker varför unga börjar dricka

Karin Boson har som ung lovande alkoholforskare tilldelats Bertil Göranson-stipendiet. Hennes väg in i forskningen inleddes med att intervjua ungdomar som överlevde Utøyamassakern.

Karin Boson är legitimerad psykolog och doktorand vid psykologiska institutionen på Göteborgs universitet. Bertil Göransson-stipendiet är ett resestipendium på 30 000 kronor, som går till en ung forskare med framgång inom alkoholområdet. Stipendiet finansieras av Systembolaget.

Vad ska din doktorsavhandling handla om?  

– Hur psykisk hälsa hos unga fungerar i relation till personlighet vid tidig alkoholdebut. Den psykiska ohälsan ökar. Samtidigt är Sverige i topp när vi skattar vårt välmående. Det är komplext.

Varför är tidig alkoholdebut intressant?

–  Det kan få långtgående konsekvenser att börja dricka tidigt. Vi vill veta om det handlar om spänningssökande, självmedicinering, eller är en del i ett utforskande. Vad kommer först: psykisk ohälsa, eller att man börjar experimentera med alkohol och droger?

Du har jobbat som kommunpsykolog i Norge, vad gör en sådan? 

– Arbetet sker både på system- och individnivå. Det är lätt att individualisera samhällsproblem, men vi behöver jobba hälsofrämjande på bred front.

Din väg in i forskningen var som intervjuare i ”Utøyaprojektet”?

– Ja, vi följer hur ungdomarna som överlevde och deras föräldrar mår. Riskbeteenden som alkohol och droger är med där.

Vad betyder det att få Bertil Göransson-stipendiet?

–  Jag känner mig överraskad och tacksam för den här lyckosparken, som ger mig möjlighet att komma iväg på konferenser.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer