Systembolaget

Han tilldelas Systembolagets kunskapspris

Thor Norström har fått Systembolagets kunskapspris för sin mångåriga forskning om alkoholkonsumtionens effekter på samhällsnivå. Priset delades ut av bolagets vd Magdalena Gerger vid en ceremoni tidigare i dag.

Thor Norström är professor i sociologi vid Stockholms universitet, institutet för social forskning. Största delen av sin karriär har han ägnat åt alkohol. Mest stolt är han över ECAS-projektet, European Comparative Alcohol Study.

– Vi var ett gäng som tittade på kopplingen mellan alkoholkonsumtion och alkoholrelaterad dödlighet under efterkrigstiden i EU-länderna. Där kunde vi visa att totalkonsumtionsmodellen gällde även i södra Europa om än något svagare. Det var många som dittills hade hävdat att den bara gällde i Norden.

Ett annat projekt han är stolt över är utvärderingen av lördagsöppet på Systembolaget.

– Den gjorde jag tillsammans med den norske forskaren Ole-Jørgen Skog. Vi fick fria händer att lägga upp studien, säger han.

Hur kom det sig att du fastnade för alkohol som forskningsområde?

– En engagerande omgivning är nog det bästa svaret. Jag skrev min avhandling 1981 om rattfylleri och då kom jag i kontakt med Ole-Jörgen Skog. Vi blev goda vänner och den vänskapen hade stor betydelse för att jag skulle bli kvar inom området.

Han påpekar att han faktiskt forskat på andra områden också.

– Jag har till exempel gjort en studie på arbetslöshet och kopplingen till självmord. Det visade sig att det inte fanns någon koppling i Norden, men däremot i södra Europa. Sannolikt på grund av att vi har bättre skyddsnät, säger han.

Vad skulle du ha ägnat dig åt om du inte blivit forskare?

– När jag var tonåring drömde jag om att bli författare, men det låter så pretentiöst. Det var nog forskare jag skulle bli, säger han.

Vad tycker du är viktigast att ta reda på inom alkoholområdet framöver?
– Betydelsen av social bakgrund och socioekonomisk status för konsekvenser av alkohol. Vi vet att socioekonomiskt svagare grupper drabbas hårdare av effekterna. Vad beror det på? Och så skulle jag vilja veta vilka faktorer som ligger bakom nedgången i ungdomsdrickandet, säger han.

Hade du förväntat dig att du skulle få priset?

– Jag hoppades förstås, men jag hade inte förväntat mig det. Det finns så många andra värdiga pristagare och jag blev verkligen glad när Lennart Agén ringde, säger han.

Prispengarna, 100 000 kronor, har han inte bestämt vad han ska använda till.

– Men jag har en stor familj och ett stort hus så de går åt, säger han.

Ur motiveringen:

”Priskommittén har enhälligt beslutat att Systembolagets kunskapspris 2017 går till professor Thor Norström för att han, genom sin systematiska, kvalificerade och omfattande samhällsvetenskapliga alkoholforskning har bidragit med ny kunskap inom alkoholforskningsområdet och för hans forskningsresultats betydelse för en restriktiv alkoholpolitik i Sverige. Vidare har hans forskning bidragit med kunskap till förebyggande alkoholpolitiska åtgärder.”

Mer från Accent