Forskning

Gen kan förklara aggressivitet vid drickande

Forskare har identifierat en gen som kan vara orsaken till att vanliga, lugna människor blir våldsamma och aggressiva när de dricker alkohol. Genen påverkar dock inte kvinnors beteende utan bara mäns.

Forskarna jämförde DNA-sekvenserna hos ett antal impulsiva försökspersoner och ett antal icke-impulsiva personer, skriver The Telegraph. De fann att en DNA-förändring som blockerar en gen känd som HTR2B kan förutsäga impulsivt och aggressivt beteende vid alkoholkonsumtion.

Den aktuella genen påverkar seratoninproduktionen i hjärnan, och seratonin är en signalsubstans som är känd för att påverka många olika beteenden, bland anat impulsivitet.

Impulsivitet är en faktor i många patologiska beteenden, så som aggressivitet, självmord och missbruk, enligt forskarna. Men impulsivitet kan även vara något positivt, exempelvis när snabba beslut måste fattas.

Jenny Stadigs

Mer från Accent