Forskaren

Sven Andréasson: Forskningen är ett medel att påverka verksamheten

Sven Andréasson är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och ansvarig för alkoholmottagningen Riddargatan 1 i Stockholm.

Du är en ovanlig forskare som också arbetat med såväl behandling som primärprevention, tidig upptäckt och politik. Hur kommer det sig?

– Alla delarna är intressanta och viktiga. När det har funnits en möjlighet att göra något spännande så har jag hoppat på.

Vad har varit roligast?

– Allt har varit roligt, men kanske särskilt krogsatsningen, med ansvarsfull alkoholservering som vi gjorde på STAD. Detta eftersom vi kunde visa så tydliga resultat som uppmärksammades både i Sverige och internationellt. Riddargatan har också varit en rolig satsning. Där handlar det om att få människor att söka hjälp i tid, innan de helt tappar kontroll över alkoholen. Vi har haft medvind i arbetet; professionen är positiv och patienterna strömmar till, vilket verkligen inte var någon självklarhet när vi startade.

Vad är din drivkraft?

– Forskningen är för mig ett medel att påverka verksamheten. Jag skiljer mig från renodlade akademiker och föredrar praktikorienterad klinisk forskning där resultaten leder till förbättrade verksamheter. Alkoholpolitiskt är drivkraften att kunna påverka till det bättre; mindre ohälsa och färre skador.

Mer från Accent