Forskning

Forskning: Unga dricker helst hemma

Tonåringar undviker att dricka sig berusade utomhus eftersom de har mindre kontroll, och konsekvenserna riskerar att bli mer negativa. Det visar en färsk avhandling.

I sin doktorsavhandling undersöker Birgitta Ander, som har en bakgrund som socionom och nu forskar och undervisar vid Hälsohögskolan i Jönköping, betydelsen av de platser där ungdomar berusar sig.

Under många år arbetade hon på fältet och sökte upp ungdomarna på de platser, mestadels utomhus, där de drack alkohol och festade. Inför sin doktorsavhandling besökte hon samma platser igen. Hon kunde då konstatera att många av dessa platser inte längre användes, samt att de samlade färre ungdomar än tidigare.

Birgitta Anders. Foto: Pressbild

– En av anledningarna är förmodligen att berusningsdrickandet bland ungdomar i högstadiet och gymnasiet har minskat, och i dag är på de lägsta nivåerna sedan 1970-talet. Jag tror också att användandet av sociala medier kan ha bidragit till minskningen. Tidigare var man beroende av att besöka en plats för att få vara del av ett socialt sammanhang, säger Birgitta Ander i ett pressmeddelande.

I sitt avhandlingsarbete säger hon sig ha blivit förvånad över hur viktigt det var för de 16-18-åringar hon intervjuade att sträva efter kontroll över berusningen.

– Att ha kontroll över berusningen och festen var viktigt, till exempel vem man drack med och hur mycket. Det här är ungdomar som dricker rejält, men de upplever det som pinsamt och stigmatiserande att bli så fulla att de tappar kontrollen, säger Birgitta Ander.

Behovet av kontroll och ökad säkerhet är två av anledningarna till att tonåringarnas berusningsdrickande har flyttats från platser utomhus in i hemmen.

– Att berusa sig i hemmen ger ungdomarna större möjlighet till kontroll. Vem man dricker med och på vilket sätt, säger hon.

Birgitta Ander disputerade på doktorsavhandling Ungdomars berusningsdrickande – Vem, var och med vilka? den 23 februari 2018  på Hälsohögskolan, Jönköping Universitet.

Mer från Accent