Trafiknykterhet

Cykla alkoholpåverkad inga problem tycker cyklister

Just nu genomförs nu ett stort forskningsprojekt på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, om oskyddade trafikanter. Bland annat undersöks attityder och normer kring cykling och alkohol.

Forskningsassistenten på VTI, Jonas Ihlström, har djupintervjuat ett 40-tal cyklister, som inte är nykterister, i Stockholm, Linköping och Borlänge. Än så länge är inte resultaten analyserade, men Jonas Ihlström kan ändå skönja en tendens.

– Min känsla är att människor inte ser det som ett problem att cykla med alkohol i kroppen. Man vill ha möjlighet att kunna transportera sig hem med cykel när man har druckit. Det kan vara så att man har valt bort bilen till förmån för cykeln just för att man vill kunna dricka. Många upplever att de inte utsätter sig själva för fara, säger Jonas Ihlström.

Men under intervjuerna har det framkommit att en del cyklar extra försiktigt när de har druckit. De följer trafikregler noggrannare än annars och cyklar inte gärna bland bilar.

Den som cyklar berusad och vållar någon annan skada kan dömas för vårdslöshet i trafik. De allt oftare förekommande el-cyklarna lyder under samma regler som vanliga cyklar.

– Att vår forskning skulle leda till ändra lagstiftning avseende fylla på cykel tror jag inte. En slutsats av de svar vi har fått är att svenska folket inte önskar strängare lagar kring detta, säger Jonas Ihlström.

Mer från Accent