Forskning

Forskarrapport om alkoholskador på andra produceras på Wendelsberg

Den här veckan sitter fem forskare på Wendelsberg och skriver som bäst på en rapport för IOGT-NTO och Svenska läkaresällskapet. Temat för årets rapport är skador på andra.

Det har blivit en årlig tradition att några av världens främsta alkoholforskare samlas på Wendelsberg. För tredje året i rad har forskarna Harold Holder och Tim Naimi, från USA, Tim Stockwell från Kanada samt Frida Dangardt och Sven Andréasson från Sverige ägnat en vecka åt att skriva ihop en gemensam rapport. Värd för forskarna är initiativtagaren Per Leimar, politisk sekreterare i alkoholfrågor på IOGT-NTO.

Sven Andréasson är mycket nöjd med arbetet hittills.

– Det är bara andra dagen ännu och vi har redan börjat skriva en del, säger han när Accent besöker forskarna på Wendelsberg på tisdagen.

Temat för årets rapport är skador på andra. Men vad rapporten ska heta är ännu oklart.

– Vi har diskuterat vad vi bör kalla rapporten. Skador på tredje person är ett uttryck som börjat användas allt mer i Sverige. Det är ju ett begrepp som används i juridiken, men det känns inte helt rätt här. Det saknas en andra person i sammanhanget. Passivt drickande, som norrmännen använder, känns inte heller bra. Det är inte som rökning där omgivningen faktiskt får i sig rök, säger Sven Andréasson.

Även Frida Dangardt är nöjd med hur arbetet flyter på.

– Det har gått jättebra faktiskt. Ämnet är väldigt intressant för mig som forskar på folkhälsofrågor, även om det ligger en bit utanför mitt specialområde som är hjärt-kärlforskning. Förra årets tema, Effekter av lågdoskonsumtion av alkohol, låg betydligt närmare. Det var då jag kom med i gruppen förra året, men jag forskar på tidig prevention av hjärt–kärl-sjukdomar och dit hör alkoholfrågorna, säger hon.

Hon tror att årets rapport kommer att bli helt annorlunda än den förra.

– Den kommer inte att vara så kontroversiell, men ge stöd åt den svenska alkoholpolitiken. Det har kommit mycket ny forskning som visar att vi gör rätt. Den restriktiva alkoholpolitiken har ju stöd i befolkningen också, säger hon.

Hon tror ändå att rapporten kan komma att göra skillnad.

– Vi flyttar fokus från individen till de mer sociala konsekvenserna av alkohol, på barn, familj, medtrafikanter och andra, säger hon.

Tim Stockwell är förtjust över att få vara med och arbeta med rapporten och att vara på Wendelsberg.

– Det är en fantastisk upplevelse att få titta på ny forskning och sätta den i ett svenskt sammanhang. Och Wendelsberg är en så behaglig miljö att vara i, säger han.

Han tror att problemen med andrahandsskador, som han väljer att kalla det, är underskattade.

– Det är mycket fokus på de individuella skadorna av alkohol och åsikten att du får själv ta ansvar för skador du får av ditt drickande är förhärskande. Vi hoppas kunna bidra till att skapa förståelse för att problemet är mycket större än så. De ekonomiska konsekvenserna för samhället är enorma. I familjen och i trafiken drabbas andra hårt. Och sedan har vi allt våld som kommer av alkohol. De flesta mord begås av någon som är berusad. Är man påverkad av alkohol har man sämre möjlighet att lösa konflikter verbalt. Det skapar fler förövare och fler offer, säger han.

Så hur stort är problemet då?

– Åtminstone två–tre gånger större än de individuella skadorna. Tänk bara på hur en trafikolycka kan drabba andra. Oftast talas det bara om skador som drabbar den som dricker. Men om få personer har stora problem med alkohol, så blir det ändå inte lika stora konsekvenser av det, som av alla de mindre problem, som många har, säger Harold Holder.

Det är han som leder arbetet i med rapporten. Han tror att de mest underskattade problemen finns i arbetslivet.

– Folk är nog ganska medvetna om att barn till missbrukare far illa, men hur stort produktionsbortfall och hur många arbetsplatsolyckor alkoholen orsakar tror jag inte så många har klart för sig. Vi måste försöka öka medvetenheten om vilka problemen faktiskt är, sägerHarold Holder.

Han förväntar sig inte att årets rapport ska orsaka lika mycket debatt som förra årets.

– Den kommer inte att bli lika kontroversiell, men förhoppningsvis kan den vara till nytta för politiker och andra. Det är en sak att skada sig själv, men när ett beteende börjar skada andra krävs mer av samhället. Både av ekonomiska och moraliska skäl att höja skatter och införa restriktioner, säger han.

Tim Naimi är glad att skador på andra blev årets tema.

– Effekterna på andra av tobaksrök är mycket mindre. Ändå finns det betydligt mer forskning på det området. Jämfört med tobak, där alla är medvetna om problemet, tror jag att omedvetenheten är stor vad gäller alkohol. Därför är det viktigt att vi lyfter frågan, säger Tim Naimi.

Innan forskarna kom till Wendelsberg har de försökt leta reda på den forskning som är gjord på området. De har läst forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar. De har mejlat frågeställningar, länkar och dokument emellan sig.

Väl på Wendelsberg ska frågeställningen avgränsas, titel bestämmas och upplägget på rapporten vara klar. Forskarna skriver också utkast till avsnitten i rapporten. Per Leimar fungerar som gruppens sekreterare och är den som får sammanställa texterna till den slutliga, engelska versionen, av rapporten. Med den som utgångspunkt tas en svensk mer lättillgänglig rapport fram.

IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero möter forskargruppen för första gången.

– De är ett härligt gäng. Mitt intryck är att de jobbar hårt och effektivt och att de trivs i miljön här på Wendelsberg. Det är fantastiskt att ha dem här. Att de här forskarna vill göra det här jobbet åt oss är stort. Det är som om Zlatan och Messi skulle komma hit och prata fotboll. Det är verkligen något för oss att vara stolta över, säger han.

Han gillar också temat.

– Ett i högsta grad aktuellt ämne. IOGT-NTO kommer säkert att få stor nytta av rapporten. Så vitt jag förstår kommer resultaten att ge ytterligare stöd för den svenska modellen, säger Johnny Mostacero.

Mer från Accent