Forskning

Forskare vill kunna stänga av alkoholsuget

I studier på alkoholberoende råttor har forskare lyckats blockera den del av hjärnan som ger upphov till suget efter alkohol.

Med hjälp av lasrar har man lyckats att tillfälligt stänga av specifika delar av råttornas hjärnor. Det har lett till att de inte i samma utsträckning uppsökt alkohol, samt att de visat mindre tecken på abstinens. Det rapporterar Science Daily.

Forskarna, från Scripps Research, säger att detta innebär att man hittat ännu en pusselbit för att kunna förstå de mekanismer som driver alkoholkonsumtion. Att använda den här typen av laserbehandling på människor är ännu långt borta. Men forskarna hoppas att detta ska öppna dörrar för andra typer av behandlingar eller genterapier när man nu identifierat den här nyckeldelen i hjärnan, en samling neuroner i mitten av amygdala.

I studien implanterades optiska fibrer i råttornas hjärnor, forskarna matade sedan råttorna med alkohol för att göra dem beroende. När man tog bort alkoholen uppstod abstinenssymtom och när alkohol återigen blev tillgängligt för råttorna kunde man se hur neuronerna i amygdala drev råttorna till att dricka ännu mer än tidigare. När forskarna slog av neuronerna i amygdala med hjälp av laser återvände råttorna omedelbart till normala dryckesmönster och symtomen på abstinens upphörde.

Nästa steg blir enligt forskarna att försöka åstadkomma samma effekt hos människor.

Mer från Accent