Forskning

Förebyggande riktat till alla effektivast – även i Afrika

Andelen högkonsumenter av alkohol hänger ihop med totalkonsumtionen. Ny forskning visar att samma samband verkar finnas i flera världsdelar – och att förebyggande insatser därför bör riktas till hela befolkningen.

Hur många som dricker för mycket hänger ihop med hur hög genomsnittskonsumtionen av alkohol är i det landet. Det är ett samband som länge varit känt för västvärlden – och som bland annat ligger till grund för att många av de förebyggande åtgärderna riktar sig till hela befolkningen och inte bara till de som dricker för mycket.

Kritiker har dock menat att mönstret sannolikt bara gäller i just västvärlden och inte i kulturer där genomsnittskonsumtionen är betydligt lägre.

En ny studie av forskarna Ingeborg Rossow, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), och Thomas Clausen, Senter for rus- og avhengighetsforskning, visar nu att samma mönster gäller även i andra delar av världen. I de 15 afrikanska länder där forskarna studerat alkoholkonsumtionens fördelning har de funnit samma samband som i väst.

– Mönstret liknar väldigt mycket det som tidigare observerats i industriländerna, säger Ingeborg Rossow till forskning.no. Också i de afrikanska länderna fördelar sig konsumtionen skevt, en liten andel, 10 – 15 procent av de som dricker alkohol, dricker mer än dubbelt så mycket som genomsnittet. Hur många storkonsumenter som finns beror på hur stor genomsnittskonsumtionen är.

Ingeborg Rossow anser att de nya fynden kan vara betydelsefulla för det förebyggande arbetet.

– Om de här länderna vidtar effektiva förebyggande åtgärder som riktar sig till hela befolkningen kan de sannolikt reducera både den totala alkoholkonsumtionen och antalet storkonsumenter, säger hon. På så vis skulle de minska de alkoholrelaterade problemen.

Studien är publicerad i septembernumret av Addiction. Du kan också läsa om studien på webbsidan forskning.no.

Mer från Accent