forskning

Fler män än kvinnor dricker för att passa in

Dubbelt så många svenska män som kvinnor dricker alkohol för att passa in i en grupp de gillar. Det visar en ny undersökning från CAN.

Högst upp på listan över olika motiv för att dricka alkohol kommer dock att ”gilla känslan av att ta ett glas”, 48 procent av kvinnorna och 52 procent av männen, samt ”fester och andra tillställningar blir roligare”, 34 procent av kvinnorna och 48 procent av männen. Det framkommer av en studie från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som baseras på ett europeiskt projekt.

– I Sverige är det vanligast att dricka för att uppnå eller förstärka positiva känslor och för att höja stämningen i sociala sammanhang. Det är betydligt mer sällsynt att dricka för att lindra olika typer av problem eller för att inte känna sig utanför, säger Jonas Landberg, forskare vid CAN och en av författarna bakom rapporten, i ett pressmeddelande.

3 procent av de svenska kvinnorna, jämfört med 6 procent av männen uppger att de druckit för att passa in i en grupp de gillar. Enligt CAN sticker Sverige ut i ett Europeiskt perspektiv där svensk alkoholkultur kännetecknas av att alkohol i första hand används som ett besrusningsmedel:

– Sverige sticker ut med den näst högsta andelen, efter Litauen, som motiverar sitt drickande med att ”bli full”, säger Jonas Landberg.

Fotnot: Rapporten Aktuella perspektiv på alkoholkulturen i Sverige – om dryckesmotiv, dryckeskontext och anhörigproblematikutgår från data som ingick i EU-projektet RARHA-SEAS.

Mer från Accent