Krogen

Färre våldsbrott med tidigare stängning

Våldsbrotten i Göteborg har minskat sedan krogarna tvingades stänga klockan tre istället för fem på fredagsnätterna. Det visar ny forskning.

Sedan augusti förra året får Göteborgs krogar inte ha öppet längre än till tre på fredagsnätterna. Det har lett till att våldsbrotten minskat, skriver sociolog Sven-Åke Lindgren och kriminolog Jenny Wingren på GP:s debattsida.

Forskarna hävdar att våldet kan minska ännu mer om restriktionerna utökas till att gälla även lördagar.

Deras uttalanden grundar sig på en studie som Jenny Wingren redovisar i sin mastersuppsats. Den visar att våldsbrotten minskat under fredagsdygnet efter ändringen av öppettiderna. Det gäller både antalet polisanmälningar och antalet registrerade våldsskador på akutmottagningarna.

Under lördagsdygnet polisanmäls lika många brott som tidigare. Däremot har våldsskadorna som registrerats på akutmottagningarna minskat något.

Våldsbrotten har inte flyttat till någon annan del av staden. Ingen ökning rapporteras från andra delar, vilket forskarna tolkar som att de stängda krogarna inte ersatts av ”svartklubbar”.

Forskarna påpekar att restriktionerna infördes i en tid då våldsbrotten ändå var på nedåtgående, men att skillnaden mellan fredagar och lördagar ändå talar sitt tydliga språk, särskilt som många korgar försökt kompensera bortfallet av de två sista timmarna med att införa After work på fredagar.

Studien baseras på polisanmälda misshandelsfall i Avenyområdet (män/kvinnor 18 år eller äldre samt våld mot tjänsteman), patienter som behandlats för våldsskador på sjukhusens akutmottagningar (män/kvinnor 18-40 år) samt kollektivtrafikens incident-rapportering.

Mer från Accent