Metabolism

Färre ”små grå” efter mycket alkohol

Ämnesomsättningen kan ändras hos unga som dricker. Förändringarna kan kopplas till minskad grå substans i hjärnan.

I en finsk studie har forskarna upptäckt att den metaboliska profilen har ändrats hos unga som dricker alkohol – även hos dem som dricker på ett socialt accepterat sätt.

Vissa förändringar visade sig ha samband med minskad grå substans i hjärnan, särskilt hos unga kvinnor som dricker mycket. Det skriver Östra Finlands universitet i ett pressmeddelande.

– Till exempel hittade vi ökade koncentrationer av 1-metylhistamin, kopplat till minskad grå hjärnsubstans, säger forskaren Noora Heikkinen i pressmeddelandet.

1-metylhistamin produceras av histamin, genom immunförsvaret, i hjärnan. Noora Heikkinen tror att upptäckten kan vara användbar.

– Våra resultat visar att produktionen av histamin ökar i hjärnan hos unga som dricker mycket. Det skulle också kunna göra det möjligt att tidigt upptäcka skador orsakade av alkohol. Möjligen skulle det också kunna bidra till att utveckla nya behandlingar för att mildra de negativa effekterna.

Deltagarna i studien följdes under tio år. Deltagarnas ämnesomsättning analyserades och deras hjärnor undersöktes med magnetröntgen för att mäta volymen på den grå substansen.

– Det nya, och signifikanta, i vår studie är att vi fann en ändrad metabolisk profil även hos unga som konsumerade alkohol på en nivå som är socialt accepterad. Ingen av deltagarna i vår studie hade diagnosen alkoholberoende, säger Noora Heikkinen.

Studien har publicerats i tidskriften Alcohol.

Mer från Accent