Demens

Färre demensfall med tuffare alkoholpolitik

En majoritet av de som drabbas av tidig demens dricker för mycket. Forskare anser att en restriktiv politik skulle minska förekomsten.

De som vårdats på sjukhus för alkoholrelaterade diagnoser löper stor risk att drabbas av alla former av demens. Det visar en stor studie av sambandet mellan alkohol och demens i Frankrike. Studien är gjord av en grupp internationella forskare och publicerad i The Lancet.

I studien ingick alla 1 109 343 personer som diagnostiserats med demens i Frankrike 2008 – 2013. Av dem hade 5,2 procent, eller 57 353 fall, fått diagnosen tidig demens, vilket betyder att de drabbats före 65 års ålder.

Bland de tidiga fallen var 38,9 procent diagnostiserade med alkoholdemens, och ytterligare 17,6 procent hade en alkoholrelaterad tilläggsdiagnos.

Alkohol är förödande för alla kroppens organ. Nu kan vi lägga hjärnan till listan som redan innehåller lever, njurar och hjärta.

I en kommentar till the Guardian säger studiens huvudförfattare Michaël Schwarzinger från the Translational Health Economics Network i Frankrike:  ”Alkohol är ett förödande problem för alla kroppens organ. Nu kan vi lägga hjärnan till listan som redan innehåller lever, njurar och hjärta”.

Forskarnas slutsats är att diagnoser kopplade till alkohol är en stor riskfaktor för att drabbas tidigt av alla typer av demens. De anser att det är en riskfaktor som ofta förbises, och att kunskapen om alkoholens roll därför måste öka inom hälsovården.

Primärvården bör, enligt forskarna, fokusera på att tidigt upptäcka riskkonsumtion eller alkoholberoende och erbjuda korta interventioner eller behandling. Det har effekt och är kostnadseffektivt.

De anser också att politikerna ska satsa på en politik som minskar storkonsumtion av alkohol i befolkningen: ”Alkoholpolitiska åtgärder, som att minska tillgången, höja alkoholskatten och förbjuda reklam och marknadsföring, har visat sig vara både effektivt och kostnadseffektivt, även om dessa åtgärder inte varit så populära hos regeringar. Till exempel togs förbudet mot alkoholreklam bort i Frankrike nyligen. Om alla dessa åtgärder istället implementerades brett, skulle de inte bara minska förekomsten eller fördröja debuten av demens, utan också minska all alkoholrelaterad sjuklighet och dödlighet.”

Mer från Accent