Åldrande

Drickande påverkar ditt utseende

Ny dansk studie visar att ålderstecken riskerar att bli tydligare hos personer med hög alkoholkonsumtion.

Det finns ett samband mellan hög alkoholkonsumtion och synliga ålderstecken. Det här har danska forskare visat enligt Medical News Today.

Janne S Tolstrup, från Statens institut för folkhälsa, vid Syddansk universitet i Odense, säger att ”Hög alkoholkonsumtion och rökning förutsäger en utveckling av synliga ålderstecken. Det här är den första framåtblickande studien som visar att hög alkoholkonsumtion och rökning är förknippade med att, generellt sett, se äldre ut än sin faktiska ålder.”

Forskarna har studerat fyra ålderstecken; skallighet hos män, örsnibbsförändringar, arcus corneae (en ring i hornhinnans utkant) och xantelasma (gula fläckar bestående av fett i ögonlockshuden).

Både arcus corneae och xanthelasmata kan vara tecken på höga kolesterolhalter. Tidigare studier har visat ett samband mellan alla de fyra undersökta ålderstecknen och hjärt- och kärlsjukdomar.

I studien har 11 600 vuxna danskar följts under i genomsnitt elva och ett halvt år. När deltagarna, som hade en genomsnittsålder på 51 år, svarade på frågor om sin alkoholkonsumtion uppgav kvinnorna att de drack 2,6 glas i veckan och männen 11,4. 57 procent av kvinnorna och 67 procent av männen var rökare.

Forskarna såg att en hög alkoholkonsumtion var förknippad med risk att utveckla förändringar i hornhinnan och örsnibben. De såg inget samband med fläckar i ögonlocket.

Vid 28 glas i veckan var risken hos kvinnor  att utveckla förändringar i hornhinnan 33 procent förhöjd. Män som drack 35 glas i veckan hade 35 procents ökad risk att uppvisa dessa förändringar. Forskarna fann inga samband mellan mäns skallighet och deras alkoholkonsumtion.

Studien är publicerad i Journal of Epidemiology of Community Health.

Mer från Accent