Alkohol

Doktorn får riskbrukare att dricka mindre

Fem minuters samtal kan räcka för att få den som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Kritiker menar att effekten är liten, men håller med om att den är kostnadseffektiv.

Sex månader efter att patienter i primärvården fått en kort intervention dricker patienterna 22 gram mindre alkohol i veckan jämfört med patienterna i kontrollgruppen. Det motsvarar tre glas, enligt den brittiska definitionen. Efter tolv månader har skillnaden utökats till 31 gram vilket motsvarar cirka fyra glas. Det skriver Drug and Alcohol Findings.

Även på akutmottagningar gav ett kort samtal en minskning med 18 gram mindre än en jämförande grupp.

Forskarna har jämfört resultat från olika delar av världen och drar slutsatsen att en tidig intervention fungerar världen över, åtminstone bland medel- och höginkomsttagare. De påpekar dock att studierna är genomförda under idealiska omständigheter och inte anpassade för att fungera i verkligheten.

De experter som granskat artikeln påpekar också att det finns studier gjorda under mer realistiska former och att de visar mindre effekt. Trots det anser granskarna att en insats som kostar så lite och enkelt kan nå så många ändå kan vara ett kostnadseffektivt sätt att minska skadorna av hög alkoholkonsumtion.

Mer från Accent