Alkohol

Den som tror att alkohol är nyttigt dricker mer

De flesta som tror att alkohol är bra för hjärtat har fått informationen via media. De dricker också mer än andra.

Data från en stor hjärtstudie, Health eHeart Study visar att de som tror att alkohol är bra för hjärtat dricker mer än dem som inte tror på ett sådant samband. Det skriver Medical News Today.

– Vi hör mycket om alkoholens effekter på hälsan, men den här studien är den första som visar hur allmänheten använder informationen, säger Gregory Marcus, chef för klinisk forskning vid UCSF, institutionen för Cardiologi.

Enligt forskarna är de skadliga effekterna av alkohol på både fysisk och mental hälsa väl kända och accepterade. Däremot diskuteras ständigt alkoholens eventuella positiva effekter för hjärtat. Forskarna konstaterar att trots att få, om ens några, kontrollerade studier har genomförts så rapporterar media ständigt om alkoholens positiva effekter för hjärtat.

Av de 5 582 personer, som deltog i e-Heart Study vid undersökningstillfället, ansåg 30 procent att alkohol var bra för hjärtat, 39 procent ansåg att det var ohälsosamt och 31 procent var osäkra.

En majoritet, 80 procent, av dem som trodde att alkohol var nyttigt för hjärtat hade hämtat sin information från populärpressen. De var också äldre, hade högre inkomst och utbildning, var oftare kvinnor och drack 47 procent mer än övriga deltagare i studien. En majoritet trodde också att det bara var rödvin som hade de positiva hälsoeffekterna.

Mer från Accent