Forskning

Därför tål äldre alkohol sämre

Mindre andel vatten i kroppen och försämrad förmåga att förbränna alkohol gör att äldre bör tänka efter innan de dricker.

Att kvinnors kroppar tål alkohol sämre än män känner nog de flesta till. Att gamla tål alkohol sämre än unga är mindre känt. I Australien har man uppmärksammat problemet. Det skriver the Sidney Morning Herald.

– Med stigande ålder sjunker andelen vatten i kroppen. Dessutom minskar enzymet alkoholdehydrogenas som hjälper oss att bryta ner alkoholen, säger Celia Wilkinson, lektor i beroendestudier vid Edith Cowan University´s school of Medical and Health Sciences i Australien.

Med tanke på att äldre i dag dricker betydligt mer än tidigare kan det få konsekvenser för hälsan.

– När äldre dricker stiger koncentrationen av alkohol i blodet snabbare, vilket kan leda till att de ramlar eller råkar ut för andra olyckor. De flesta äldre inser inte det, säger Ann Roche, professor och chef för National Centre for Education and Training on Addiction vid Flinders University.

Alkohol går inte alltid heller så bra ihop med sjukdomar som till exempel högt blodtryck, som oftare förekommer hos äldre patienter, eller med de mediciner som är vanligare bland äldre.

Hälsoråden till äldre bör därför ta hänsyn till den högre risken med alkohol.

– I den nationella drogvaneundersökning som genomfördes förra året visade det sig att mer än 30 procent av de som är över 60 dricker riskabla mängder alkohol, säger hon.

 

En färsk studie från Denver visar att äldre borde avstå helt från att dricka alkohol, eller åtminstone begränsa sin konsumtion. Det skriver Consumer affairs.

Enligt studien försämras äldres immunförsvar vilket gör att infektioner blir allvarligare och svårare att bota.

– Att dricka alkohol skadar också immunsystemet. Effekten kan förvärras av de mediciner som äldre ofta använder. Det resulterar i att äldre blir mer sårbara för infektioner än yngre, säger Brenda J. Curtis, docent vid University of Colorado i Denver.

På universitetet har de studerat inflammationer och immunförsvar i mer än tio år.

– Vi vet nu att även friska äldre personer har en förhöjd inflammationsnivå. Det är tillräckligt svårt för kroppen att hantera inflammationer. Att lägga till alkohol förvärrar problemet.

Mer från Accent