opiater

Dåligt samband mellan smärta och smärtstillande

Hur lång tid efter en operation en patient fortsätter att använda opiater har mycket lite att göra med hur ont personen har. Istället är det andra faktorer som avgör.

Risken att en patient fastnar i långvarigt bruk av starka smärtstillande medel ökar om patienten tidigare använt smärtstillande preparat, har symptom på depression eller upplever sig ha hög risk för beroende. Det visar en studie som publicerats i septembernumret av Anesthesia & Analgesia.

− Alla tre faktorerna hade större betydelse för om patienten skulle fastna i långvarigt bruk av opiater än hur långvarig eller stark smärta patienten hade efter operationen, säger Dr Ian Carroll, vid Stanford University, som lett studien.

Studien omfattade 109 patienter som genomgått operationer i bröstkorgen, bytt en led eller opererats för bröstcancer.

Före operationen undersöktes en rad faktorer som forskarna misstänkte skulle kunna bidra till ett långvarigt bruk av smärtstillande. Efter operationen kontrollerades hur mycket opiater patienterna använde.

Fem månader efter operationen fick sex procent av patienterna fortfarande opiater utskrivet av läkare.

Tre faktorer stack ut bland de bakgrundsfaktorer patienterna undersökts för:

1) De som redan före operationen använde opiater mot smärta, oavsett om det var förskrivet av läkare eller ej, hade 73 procents högre risk att höra till gruppen som fortfarande använde medicinen.
2) De som själva upplevde att de lätt utvecklade beroende löpte 53 procents ökad risk.
3) De som hade symptom på depression löpte 42 procents större risk för var tionde poäng de uppnått i depressionstestet som gjordes före operationen.

Enligt forskarna har ingen tidigare forskat på varför vissa fastnar i ett opiatberoende efter operation, och de efterlyser fortsatt forskning på området.

De påpekar att vissa patienter kan behöva använda opiater under lång tid, men att det som bekymrar dem är att sambandet mellan hur ont patienten har och hur mycket opiater som skrivs ut är mycket lägre än sambandet med de tre andra faktorerna.

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer