Opioider

Dags att granska hälsoriskerna vid överdos

De flesta opioidöverdoser är inte dödliga. Men det finns andra risker som inte är ordentligt utforskade.

Amerikanska siffror gör gällande att bara mellan 4 och 18 procent av de som vårdas för opioidöverdos, antingen på sjukhus eller ute i fält, avlider. Men det finns andra faror. Forskare vet till exempel fortfarande väldigt lite om hur hjärnan påverkas vid opioidöverdos.

Forskare vid West Virginia University School of Medicine och Rockafeller Neuroscience Institute har gjort en metastudie där de tittat på 79 tidigare studier om kognitiv påverkan och anomalier i hjärnan efter en icke-dödlig opioidöverdos. Forskningsunderlaget är begränsat, men studien tyder på att det finns kopplingar mellan överdoser och hjärnskador.

Jag tror att det finns många skador associerade med att överleva en opioidöverdos som blir förbisedda. Första prioritet bör vara att rädda liv, men vi bör också titta på andra risker, säger Erin Winstanley en av forskarna till Science Daily.

Om man börjar undersöka hur kognitiva förmågor påverkas av en opioidöverdos så finns det även möjlighet till behandling, menar Winstanley. Den behandlingen kan i förlängningen även hjälpa patienter som vill bli av med sitt opioidmissbruk.

Mer från Accent