Cannabis

Cannabismissbruk kopplat till för tidig död

Tungt cannabisbruk i ungdomen ökar risken för tidig död. Det visar en ny studie från Karolinska institutet.

Forskarna bakom den nya studien har följt upp män som mönstrade för värnplikt 1969–1970. De som rapporterade att de använt cannabis vid 50 eller fler tillfällen visade sig ha 40 procents högre risk att dö i förtid, jämfört med dem som använde mindre cannabis eller ingen alls.

– Vi undersökte den här gruppen 1990, men då hittade vi ingen förhöjd risk. Nu har det gått ett antal år och tillräckligt många har avlidit för att vi skulle kunna se skillnaderna, säger Peter Allebäck, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet och den som lett studien.

Sambandet mellan tungt cannabisbruk och för tidig död kvarstod även sedan forskarna kontrollerat för andra faktorer som kan påverka dödligheten, som alkoholbruk, psykisk sjukdom och sociala problem under uppväxten.

– Om vi tittar på alla som använder cannabis är risken att dö fördubblad, men många har ju andra riskfaktorer som kan påverka, som hög alkoholkonsumtion, användning av andra droger eller sniffning, psykisk sjukdom, stökig uppväxt, rökning, ungdomsbrottslighet, skolk och så vidare. När vi kontrollerat för alla andra variabler har ändå de med tungt cannabisbruk i ungdomen 40 procents ökad risk att dö i förtid, säger Peter Allebäck.

I artikeln påpekar författarna flera gånger att man ska vara försiktig med att dra slutsatser.

– Vi vet inget om deras fortsatta cannabisanvändning eller andra riskbeteenden som de kan ha lagt sig till med senare i livet. Ganska många har dött av ”ovissa olycksfall”. Det kan vara till exempel förgiftningar som det är svårt att avgöra om de är avsiktliga eller oavsiktliga. Å andra sidan fann vi inte att de är överrepresenterade bland självmordsfallen, säger Peter Allebäck.

Edison Manrique-Garcia, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap och försteförfattare till studien, tror att drogen kan ha betydelse.

– Cannabis är en drog som påverkar perceptionen, både den auditiva och den visuella, och reaktionen. Det kan vara en förklaring till att man missbedömer risker och därför drabbas av olyckor oftare än andra, säger han.

Peter Allebäck summerar:

– Antingen är cannabisbruk i ungdomen riktigt farligt eller så är det de som fortsatt att använda det som dör i förtid, säger han.

Drygt 50 000 män mönstrade 1969/70. För cirka 5 000 saknades uppgifter om cannabisbruk. Av de 45 000 har 4 000 avlidit mellan åren 1970 och 2011.

Studien har publicerats i tidskriften American Journal of Psychology.

Mer från Accent