Cannabis

Cannabis kan skada DNA

Ny forskning visar att DNA förändras av Cannabis. Det kan leda till mutationer och öka risken för allvarliga sjukdomar också för kommande generationer.

Liksom många andra preparat innehåller cannabis kemikalier som påverkar DNA. Det kan leda till genetiska mutationer som i sin tur kan öka risken för allvarliga sjukdomar som cancer – inte bara hos individen själv utan även hos barn och barnbarn. Det skriver Medical news today.

Det är slutsatsen av en ny australiensisk studie.

Cannabis är det vanligaste narkotikapreparatet och användningen ökar i världen, särskilt i USA. Enligt National institute on drug abuse, NIDA, i USA har omkring 22,2 miljoner amerikaner använt drogen den senaste månaden.

Tidigare studier har visat på ökad risk för allvarlig sjukdom för cannabisanvändare och deras ättlingar. Forskarna Albert Stuart Reece och Gary Hulse från School of Psychiatry and Clinical Sciences vid University of Western Australia ville ta reda på de bakomliggande orsakerna.

Resultaten publicerades före sommaren i tidskriften Mutation research/Fundamental and molecular mechanisms of mutagenesis. Forskarna fann att de kemiska egenskaperna hos cannabis interagerar med DNA vilket kan leda till genmutationer som ökar sjukdomsrisken.

– Eftersom cannabisanvändningen ökat i världen de senaste åren påverkar det här folkhälsan, säger Albert Stuart Reece, till Medical News Today.

Forskarna pekar på att även om användaren själv inte drabbas av sjukdom som följd av mutationen går skadan i arv till deras barn och till och med barnbarn vilket ökar deras risk för cancer. Risken är densamma oavsett vilken förälder det är som använt cannabis.

Albert Stuart Reece förklarar att när DNA ändras kan tillväxten av celler bli långsammare vilket kan få allvarliga konsekvenser för fostrets tillväxt och orsaka outvecklade organ eller barncancer.

Mer från Accent