Forskning

CAN tar över mätning av alkoholkonsumtion

Sedan 2001 har Sorad följt utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige inom ramen för det så kallade Monitorprojektet. Efter beslut av regeringen flyttas projektet nu till CAN.

I över tio år har Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (Sorad) vid Stockholms universitet följt utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Man har gjort det på uppdrag av regeringen med finansiering från Socialdepartementet.

Nu har regeringen beslutat att flytta ansvaret för det så kallade Monitorprojektet till CAN, Centrum för alkohol- och narkotikaupplysning. Uppdraget gäller för innevarande år med möjlighet till förlängning över 2014.

– Vi är mycket glada över förtroendet, säger CAN:s direktör Håkan Leifman i en kommentar. I och med detta kommer CAN att kunna följa och analysera alkohol- och tobakskonsumtionen i hela befolkningen.

CAN ger sedan tidigare ut regelbunden statistik om alkohol- och drogvanor i Sverige, bland annat genom de återkommande rapporterna ”Skolelevers drogvanor” och ”Drogutvecklingen i Sverige”.

Mer från Accent