Föräldraskap

Brittisk studie: Vartannat barn har sett sin förälder berusad

Var tredje förälder tycker att det är okej att vara alkoholberusad inför sina barn om det inte sker regelbundet. Samma studie visar att många barn blir oroliga och skäms över föräldern.

Undersökningen Like sugar for adults, som genomfördes online publicerades i oktober, omfattade 1 000 föräldrar och deras barn. Bakom studien står Institute of Alcohol Studies, IAS, i samarbete med Alcohol and Families Alliance and Alcohol Focus Scotland. 

Av studien framgår att var tredje förälder, 29 procent, uppger att de varit fulla inför sina barn, och varannan, 51 procent, att de uppträtt berusade. Men var tredje, 29 procent, tycker att det är okej så länge det inte händer regelbundet.

För barnens del visar det sig dock att ju mer föräldern drack desto troligare är det att barnet upplever obehag. Och obehaget uppträder tidigt, innan föräldern hunnit dricka särskilt mycket:

18 procent av barnen känner sig generade.

15 procent säger att deras sänggående rubbats, då de fått gå och lägga sig tidigare eller senare än vanligt.

12 procent uppger att de får mindre uppmärksamhet från föräldrarna.

11 procent känner oro.

8 procent rapporterar att deras föräldrar blir mer oberäkneliga.

7 procent säger att föräldrarna bråkar mer med barnen.

Caroline Flint, parlamentsledamot i Don Valley, kommenterade studien på IAS webbsajt:

– Studien visar tydligt att barn vet mycket om sina föräldrars drickande, och att ju mer föräldrarna dricker desto sannolikare är det att barnen får problem. Det verkar som att många föräldrar inte inser det, säger hon.

Hon anser att föräldrars drickande alltför snabbt avfärdas som något roligt, avslappnande och harmlöst.

– Den här studien visar att föräldrarna inte behöver dricka stora mängder regelbundet för att deras barn ska märka att föräldrarnas beteende förändras och uppleva problem. Jag vill se öppnare samtal om detta bland föräldrar och professionella.

Katherine Brown, IAS chef, lyfter fram att barn exponeras för en överväldigande mängd reklambudskap som glamouriserar alkohol, ofta med starka kopplingar till idrott och musik. Och att föräldrar har ett tufft jobb med att lära sina barn om avigsidorna med alkohol.

– Föräldrar strävar efter att göra det bästa för sina barn. Därför är det viktigt att sprida kunskapen om de effekter drickande kan ha på föräldraskapet och hur föräldrar kan skydda sina barn, säger hon.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

Din e-post

»

Mer från Accent